Înscrierea la examenul de licenţă este condiţionată de absolvirea integrală a disciplinelor prevăzute de planul de învăţământ şi se face în perioada 19-21 iunie 2024, on line la adresa de email licenta.id@amgd.ro . Se pot înscrie NUMAI absolvenţii!!!


1. Calendar examen:

17 – 20 Iunie 2024 – Cadrele didactice trebuie să trimită lucrările de licență finalizate la adresa licenta.id@amgd.ro

Documentul trimis spre verificarea în soft trebuie să fie în format PDF și denumit astfel: numele și prenumele absolventului, specializarea, iulie 2024

19-21 iunie 2024 – Înscrieri licență

Nici o lucrare depusă după această dată nu va fi acceptată

01.07 – 05.07.2021 – Desfăşurarea examenului de licenţă


2. Structura examenului:

PROBA I – EVALUAREA CUNOŞTINŢELOR FUNDAMENTALE ŞI DE SPECIALITATE

Subproba a) – 2 iulie 2024 ora 17-21 sala 16

Lucrare scrisă de minim 20 de pagini cuprinzând concepţia interpretativă a rolului de operă sau a ariilor şi ansamblurilor din opere intepretate în examenul de licenţă

Subproba b) – 1 iulie 2024 ora 17-21 sala 16

Probă practică: Interpretarea recitalului de lied – oratoriu care conţine o arie de oratoriu şi două lieduri.

PROBA II – PREZENTAREA ŞI SUSŢINEREA LUCRĂRII DE LICENŢĂ – 4 iulie 2024 ora 14 sala Studio.

Probă practică: Interpretarea unui rol principal dintr-o operă sau un recital cu arii şi ansambluri din opere


3. Procedură:

Studenţii vor trimite un singur email la adresa licenta.id@amgd.ro ce va conţine următoarele documente:

Numele studentului – Fișă de înscriere

Numele studentului – Declaraţie de autenticitate

Numele studentului – Certificat de naștere

Numele studentului – Diploma de bacalaureat

Numele studentului – OP taxă licență. Taxa de licenţă este de 960 de lei și se poate plăti prin mandat poştal sau Ordin de plată în contul IBAN RO35 TREZ 2162 0F33 0500 XXXX; CUI 4722471.

Documentele de mai sus, vor fi trimise într-un singur document comprimat (zip) pe adresa de email licenta.id@amgd.ro

Probele practice: Recitalul de lied-oratoriu şi susţinerea lucrării de licenţă (spectacol) vor fi înregistrate audio-video. Absolvenţii vor preda la studioul de înregistrări (secretariatul DIDFR) pentru înregistrare, cu cel putin o săptămână înainte de examen, un Card SDHC/SDXC 32GB, clasa 10, viteza susțiunută de scriere minim 30mb/s (V30), UHS-1, viteza de citire minim 90mb/s iar dacă e microSD trebuie să aibă și indicativul A1.

De asemenea, la secretariatul DIDFR se va preda un exemplar al lucrării de licentă, printat și spiralat.


Notă: – E-mailurile trimise mai târziu de perioada mai sus menționată nu se iau în calcul.


REGULAMENT DE SUSȚINERE A EXAMENELOR DE LICENȚĂ


Înscrierea la examenul de licenţă este condiţionată de absolvirea integrală a disciplinelor prevăzute de planul de învăţământ şi se face în data de 19-21 iunie 2024, on line la adresa de email licenta.id@amgd.ro . Se pot înscrie NUMAI absolvenţii!!!


1. Calendar examen:

17 – 20 Iunie 2024 – Cadrele didactice trebuie să trimită lucrările de licență finalizate la adresa licenta.id@amgd.ro

Documentul trimis spre verificarea în soft trebuie să fie în format PDF și denumit astfel: numele și prenumele absolventului, specializarea, iulie 2024

19-21 iunie 2024 – Înscrieri licență

Nici o lucrare depusă după această dată nu va fi acceptată

01.07 – 05.07.2021 – Desfăşurarea examenului de licenţă


2. Structura examenului:

SPECIALIZAREA INSTRUMENTE CU COARDE:

PROBA COLOCVIU:

Vioară – 4 iulie/ sala 44

Corzi grave – 3 iulie/sala 44

Violoncel – 1 iulie/ora 14-15,30/sala 44

PROBA INSTRUMENT:

Vioară – 4 iulie/ sala 44

Corzi grave – 3 iulie/sala 44

Violoncel – 1 iulie/ora 14-15,30/sala 44

SPECIALIZAREA PIAN:

PROBA COLOCVIU

3 iulie 2024 (9-14) sala ___

PROBA INSTRUMENT:

3 iulie 2024 (9-14) Sala Studio

SPECIALIZAREA INSTRUMENTE DE SUFLAT ȘI PERCUȚIE:

PROBA COLOCVIU:

3 iulie/Sala 59 (instrumente de suflat lemn)

3 iulie/Sala 44 (instrumente de suflat alamă, fără corn)

3 iulie/sala 4, 6 (percuție)

5 iulie/sala 59 (corn) ora 15-17

PROBA INSTRUMENT:

3 iulie/sala 59 (instrumente de suflat din lemn)

3 iulie/Sala 44 (instrumente de suflat alamă, fără corn)

3 iulie/sala 4, 6 (percuție)

5 iulie/sala 59 (corn) ora 15-17

MUZICĂ DE CAMERĂ

1-2 iulie 2024 – Sala Studio


3. Procedură:

Pentru toţi studenţii de la Interpretare Muzicală-Instrument, standardul denumirii documentelor pentru înscriere la LICENȚĂ este următorul:

Numele studentului, instrumentul – Fișă de înscriere

Numele studentului, instrumentul – Declaraţie de autenticitate

Numele studentului, instrumentul – Certificat de naștere

Numele studentului, instrumentul – Diploma de bacalaureat

Numele studentului – OP taxă licență. Taxa de licenţă este de  960 de lei și se poate plăti doar prin mandat poştal sau Ordin de plată în contul IBAN RO35 TREZ 2162 0F33 0500 XXXX; CUI 4722471.

Documentele de mai sus vor fi trimise într-un singur document comprimat (zip) pe adresa de email licenta.id@amgd.ro

Recitalul de instrument şi Recitalul de muzică de cameră vor fi înregistrate audio-video. Absolvenţii vor preda la studioul de înregistrări (secretariatul DIDFR) pentru înregistrare, cu cel putin o săptămână înainte de examen, un Card SDHC/SDXC 32GB, clasa 10, viteza susțiunută de scriere minim 30mb/s (V30), UHS-1, viteza de citire minim 90mb/s iar dacă e microSD trebuie să aibă și indicativul A1.

De asemenea, la secretariatul DIDFR se va preda un exemplar al lucrării de licentă, printat și spiralat.


Notă: – E-mailurile trimise mai târziu de perioada mai sus menționată nu se iau în calcul.


REGULAMENT DE SUSȚINERE A EXAMENELOR DE LICENȚĂ


Înscrierea la examenul de licenţă este condiţionată de absolvirea integrală a disciplinelor prevăzute de planul de învăţământ şi se face în data de 19-21 iunie 2024, on line la adresa de email licenta.id@amgd.ro. Se pot înscrie NUMAI absolvenţii!!!


1. Calendar examen:

17 – 20 Iunie 2024 – Cadrele didactice trebuie să trimită lucrările de licență finalizate la adresa licenta.id@amgd.ro

Documentul trimis spre verificarea în soft trebuie să fie în format PDF și denumit astfel: numele și prenumele absolventului, specializarea, iulie 2024

19-21 iunie 2024 – Înscrieri licență

Nici o lucrare depusă după această dată nu va fi acceptată

01.07 – 05.07.2021 – Desfăşurarea examenului de licenţă


2. Structura examenului:

Proba 1: EVALUAREA CUNOŞTINŢELOR FUNDAMENTALE ŞI DE SPECIALITATE

1a: Un subiect de sinteză la indicaţia comisiei, dintr-o disciplina fundamentală la alegerea studentului: Teoria muzicii, Estetică muzicală, Istoria muzicii, Forme şi analize muzicale – 1 iulie 2024 ora 9 sala 11/36

1b: Sisteme de educație muzicală (disciplina de specialitate) – 3 iulie 2024 ora 9 sala 11/36

Proba 2: PREZENTAREA ŞI SUSŢINEREA LUCRĂRII DE LICENŢĂ – lucrare scrisă cu tematica din cadrul disciplinelor de specialitate sau fundamentale – 4 iulie

2024 sala 11 (conform planificărilor ce vor fi afișate la afișierul DIDFR și pe site-ul ANMGD


3. Procedură:

Pentru toţi studenţii de la specializarea Muzică, standardul denumirii documentelor pentru înscriere la LICENȚĂ este următorul:

Numele studentului – Fișă de înscriere

Numele studentului – Declaraţie de autenticitate

Numele studentului – Certificat de naștere

Numele studentului – Diploma de bacalaureat

Numele studentului – OP taxă licență. Taxa de licenţă este de 960 de lei și se poate plăti doar prin mandat poştal sau Ordin de plată în contul IBAN RO35 TREZ 2162 0F33 0500 XXXX; CUI 4722471.


Notă: – E-mailurile trimise mai târziu de perioada mai sus menționată nu se iau în calcul.


REGULAMENT DE SUSȚINERE A EXAMENELOR DE LICENȚĂ