Posturi didactice

 

Academia Naţională de Muzică „Gheorghe Dima“ din Cluj-Napoca, organizează concurs în data de 18 septembrie 2023 (ora 9,30, sala 16) pentru ocuparea unui post de asistent doctorand la Facultatea de Interpretare Muzicala, Departamentul de Canto si ASM, disciplina Acompaniament canto.

   Descrierea postului

   METODOLOGIE privind ocuparea prin concurs a posturilor didactice pe durată determinată de către studenții doctoranzi

   Rezultate preliminare


Academia Națională de Muzică ”Gheorghe Dima” Cluj-Napoca scoate la concurs următorul post didactic publicat în Monitorul Oficial partea III nr. 152 din 24 aprilie 2023: Facultatea de Interpretare Muzicală / Departamentul Instrumente cu Claviatură și Ansambluri Instrumentale – Lector universitar, poziția 16, disciplinele: Instrument Pian, Interpretare Pian, Studiul acompaniamentului pianistic;
        Lista posturilor scoase la concurs
        Descrierea postului  – Lector universitar, poz. 16, FIM
        Metodologia de organizare a concursurilor de ocupare a posturilor didactice
        Componența comisiei de concurs
        Programarea concursului
        Candidat înscris: Mihai Diaconescu – Fișa standarde / Curriculum vitae / Lista lucrărilor

         Rezultate preliminare

 

 

 

 

 

Posturi auxiliar didactice

 


Academia Naţională de Muzică „Gheorghe Dima“ din Cluj-Napoca, organizează concurs, pentru ocuparea următorului post contractual vacant:  


Denumirea postului:  Administrator de patrimoniu (studii superioare)-cod COR 263111


Nivelul postului : de execuţie 


Număr posturi scoase la concurs: un post


Durata contractului : determinată  de un an  


Locul de muncă : Serviciul Tehnic-Administrativ  


Durata muncii: normă întreagă (8 ore/zi , 40 ore/săptămână)


Repartizarea programului de lucru: un schimb, orele 8:00-16:00 


 Anunț concurs


 Carta ANMGD


 Regulament intern ANMGD


 Rezultatele selecției dosarelor


 Rezultatele înregistrate la proba scrisă și la proba interviu

Academia Naţională de Muzică „Gheorghe Dima“ din Cluj-Napoca, organizează concurs, pentru ocuparea următorului post contractual temporar vacant:  


Denumirea postului:  Bibliotecar (studii superioare)-cod COR 262202

 

Nivelul postului : de execuţie 


Număr posturi scoase la concurs: un post


Durata contractului : determinată  de doi ani, până la revenirea titularei postului-29.06.2025, cu respectarea prevederilor art. 84 alin 2 din Codul Muncii : În cazul în care contractul individual de muncă pe durată determinată este încheiat pentru a înlocui un salariat al cărui contract individual de muncă este suspendat, durata contractului va expira la momentul încetării motivelor ce au determinat suspendarea contractului individual de muncă al salariatului titular)


Locul de muncă : Biblioteca ANMGD 


Durata muncii: normă întreagă (8 ore/zi , 40 ore/săptămână)


Repartizarea programului de lucru: 2 schimburi: orele 8:00-16:00 respectiv  11:00-19:00


 Anunț concursAcademia Naţională de Muzică Gheorghe Dima din Cluj-Napoca, organizează concurs, pentru ocuparea următorului post contractual temporar vacant:  

Denumirea postului:  Bibliotecar (studii superioare)-cod COR 262202

Nivelul postului : de execuţie 

Număr posturi scoase la concurs: un post

Durata contractului : determinată  de un an 

Locul de muncă : Biblioteca ANMGD 

Durata muncii: normă întreagă (8 ore/zi , 40 ore/săptămână)

Repartizarea programului de lucru: 8-16
        Anunț concurs
        Regulamentul de organizare și funcționare a bibliotecii ANMGD
 

 

 

Academia Naţională de Muzică Gheorghe Dima din Cluj-Napoca, organizează concurs, pentru ocuparea următorului post contractual temporar vacant:  

Denumirea postului:  Administrator financiar (studii superioare)-cod COR 263111

Nivelul postului : de execuţie 

Număr posturi scoase la concurs: un post

Durata contractului : determinată  de un an 

Locul de muncă : Departament Financiar-Contabil 

Durata muncii: normă întreagă (8 ore/zi , 40 ore/săptămână)

Repartizarea programului de lucru: 8-16
        Anunț concurs
        Carta ANMGD
        Rezultatele selecției dosarelor de înscriere
        Rezultatele probei scrise
        Rezultatele probei interviu
        Rezultate finale
 

Academia Naţională de Muzică Gheorghe Dima din Cluj-Napoca, organizează concurs, pentru ocuparea următorului post contractual temporar vacant:  

Denumirea postului:  Secretar institut, facultate (studii medii)-cod COR 412001

Nivelul postului : de execuţie 

Număr posturi scoase la concurs: un post

Durata contractului : determinată  de un an 

Locul de muncă : Compartiment Proiecte Artistice 

Durata muncii: fracţiune de normă (20 ore/săptămână)

Repartizarea programului de lucruprogram flexibil, cu condiția să se păstreze limita de 20 de ore pe săptămână.
        Anunț concurs
        Carta ANMGD
        Rezultate finale