Studiile universitare de Masterat asigură aprofundarea cunoştinţelor dobândite pe parcursul studiilor de licenţă, dezvoltarea capacităţilor de cercetare şi constituie o bază pregătitoare obligatorie pentru studiile doctorale.

 

Academia de Muzică „Gheorghe Dima” organizează prin Facultatea de Interpretare Muzicală următoarele programe de studii universitare de masterat:

 

Masterat în arte – Muzică, specializarea Interpretare muzicală:

  1. Instrumente cu coarde 
  2. Instrumente de suflat și percuție 
  3. Pian – orgă
  4. Canto

Studii universitare de masterat: 2 ani, cursuri de zi, 120 de credite, program acreditat.

 

 Masterat în arte – Muzică, specializarea Artele Spectacolului:

  1. Regie teatru muzical 
  2. Regie coregrafică
  3. Pedagogie coregrafică – coreologie

Studii universitare de masterat: 2 ani, cursuri de zi, 120 de credite, program acreditat.

Absolvenţii cu diplomă de master care au parcurs şi modulul 2 DPPD pot accede în învăţământul liceal şi universitar.

 

 

Academia de Muzică „Gheorghe Dima” organizează prin Facultatea Teoretică următoarele programe de studii universitare de masterat:

 

A. Pedagogie muzicală / Artă muzicală

Studii universitare de masterat: 2 ani, cursuri de zi, 120 de credite, program acreditat.

B. Compoziţie, Muzicologie, Dirijat

Studii universitare de masterat: 2 ani, cursuri de zi, 120 de credite, program acreditat.

 

Absolvenţii cu diplomă de master care au parcurs şi modulul 2 DPPD pot accede în învăţământul liceal şi universitar.