NOU!!! REZULTATE ADMITERE SEPTEMBRIE 2023 NOU!!!      Rezultate admitere Specializarea MUZICĂ Academia Națională de Muzică „Gheorghe Dima”, prin DIDFR, organizează admitere pentru următoarele specializări: 

Interpretare muzicală / Instrumente – Studii universitare de Licenţă (4 ani, ID)

Interpretare muzicală / Canto – Studii universitare de Licenţă (4 ani, ID)

Muzică- Studii universitare de Licenţă (3 ani, ID) CALENDARUL CONCURSULUI DE ADMITERE 

Sesiunea I 

Înscrieri – 10-15 iulie 2023 

Sesiunea II

Înscrieri – 4-8 septembrie 2023 

12-18 septembrie 2023 – Prelucrarea tuturor aplicațiilor (dosar și proba video) din sesiunile iulie și septembrie

20 septembrie 2023 – afișarea rezultatelor

21 septembrie 2023 – depunerea contestațiilor

22 septembrie 2023 – afișarea rezultatelor finale după depunerea contestațiilor.

 

ACTE NECESARE

Înscrierea candidaţilor se face și on line la adresa de email admitere.id@amgd.ro și prin serviciul de curierat la adresa Academiei Naționale de Muzică strada Ion I.C.Brătianu nr.25, 400079, Cluj Napoca, şi necesită următoarele documente: 
1. Dosar plic; 
2. Chitanţa care dovedeşte plata taxei de admitere (150 de lei). Angajaţii şi copiii angajaţilor Academiei de Muzică, precum şi copiii personalului didactic și didactic auxiliar aflat în activitate sau pensionat sunt scutiţi numai de la plata taxelor de admitere (pentru o singură specializare) şi vor avea acte doveditoare. Plata taxei de înscriere se poate face fie prin mandat poştal (de la toate oficiile poştale din tara) sau prin ordin de plata (prin bancă) în contul Academiei de Muzică RO35 TREZ 2162 0F33 0500 XXXX cont deschis la Trezoreria Cluj. Cod fiscal: 4722471; 
3. Diploma de bacalaureat şi foaie matricolă (copie legalizată); 
4. Certificatul de naştere (copie legalizată); 
5. Adeverinţă medicală tip; 
6. Patru fotografii tip buletin de identitate; 
7. Adeverinţă din care să rezulte calitatea de student (pentru studenţii care urmează o a doua specializare); 
8. Diploma de licenţă/absolvire sau diploma echivalentă cu aceasta, pentru licenţiaţii/absolvenţii de colegiu, care doresc să urmeze o a doua specializare/colegiu (copie legalizată); 9. Adeverinţa loc de muncă; 
10. Copie Carte de identitate / Buletin de identitate 
11. Dovada absolvirii unei școli de muzică sau a unui liceu de specialitate sau vocațional (minim 8 clase) pentru candidații de la specializarea Interpretare muzicală – Instrumente, 12. Fișa de înscriere: Instrumente / Canto / Muzică
Toate aceste documente se trimit online la adresa de email admitere.id@amgd.ro și în plic prin poștă sau curier la adresa Academiei Naționale de Muzică Cluj-Napoca strada Ion I.C.Brătianu nr.25, 400079, Cluj Napoca


Contact: admitere.id@amgd.ro / decid@amgd.ro