Programul de Studii Universitare de licenţă prin Învăţământ la Distanţă este acreditat să functioneze în baza H.G. 158/29.03.2018. Planurile de învăţământ sunt aprobate de Senatul Academiei de Muzică şi Ministerul Educației Naționale fiind identice ca structura şi credite cu cele ale programului de Studii universitare nivel licenţă ale Academiei de Muzica „Gheorghe Dima”.

Personalul didactic – coordonatorii de curs şi tutorii – sunt cadre didactice ale Academiei de Muzică „Gheorghe Dima” ce organizeaza cursuri şi seminarii la forma cu frecevență, la specializările facultăţilor Teoretice şi de Interpretare muzicală.

Personalul tehnic şi administrativ al Academiei de Muzică „Gheorghe Dima” coordonează activitatea administrativ-financiară a DIDFR; studenţii înscrişi la forma de Învatamânt la Distanţă având acces la dotarea şi facilităţile tehnice ale Academiei şi drepturi similare cu cei înscrişi la forma de învățământ cu frecvență.

 

Cui i se adresează

Programul se adresează în principal cadrelor didactice cu calificare incompletă, instrumentiştilor şi coriştilor din filarmonici sau alte colective artistice. De asemenea, are adresabilitate instrumentiştilor şi cântăreţilor fără studii universitare din Filarmonici şi Opere. În egală masură, oferă posibilitatea educării muzicale a celor ce doresc să profeseze pe viitor în acest domeniu: învăţători, preoţi, instructori muzicali etc.

 

Specializări:

1.  Interpretare muzicală (4 ani)

Instrumente:  cu corzi (vioară, violă, violoncel, contrabas, chitară clasică, harpă); de suflat (din lemn, din alamă); pian, clavecin; orgă ; instrumente de percuţie, saxofon.

Canto

2.  Muzică (3 ani) 

 

Directori de program:

Interpretare muzicală – Conf.univ.dr. Ramona Coman

Muzică – Conf.univ.dr. Lucian Ghișa

 

Costuri:

Sunt actualizate anual după următoarele cerinţe:

costuri de înmatriculare (taxă specială);

10% – costul materialelor didactice (manuale de studiu, ghiduri, caiete de lucrări etc.);

10% – costul materialelor didactice (manuale de studiu, ghiduri, caiete de lucrări etc.);

10% – costul pachetelor software, casete video / audio, CD-uri etc;

5% – costuri de utilizare a unor echipamente specifice necesare desfăşurării procesului de pregătire;

30% – costul serviciilor educaţionale, tutoriale şi administrative;

5% – costul de utilizare a unor servicii educaţionale oferite de terţi şi care fac parte integrantă din procesul de instruire;

5% – costuri pentru asigurarea întâlnirilor periodice faţă în faţă şi a verificărilor pe parcurs, ca parte integrantă a procesului de instruire;

5% – costuri pentru asigurarea accesului prin diferite mijloace IT la baza materială de care dispune instituţia şi partenerii acesteia;

10% – costuri de examinare, conform reglementărilor interne;

5% – cheltuieli de regie;

15% – cheltuieli de dezvoltare.

 

Durata studiilor:

Intepretare muzicală (Instrumente / Canto) – 4 ani, într-o formă flexibilă, fără a depăşi durata de 6 ani;

Muzică – 3 ani, într-o forma flexibilă, fără a depăşi durata de 6 ani.

 

Fiind organizat prin Învăţământ la distanţă, cursurile faţă în faţă se succed în trei perioade de instruire pe semestru (de vineri până duminică), între care se organizează şi o perioadă intensivă, de câte o săptămână, în perioada vacanţelor şcolare, la sediul Academiei de Muzica „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca. O mare parte a timpului este rezervată activităţilor aplicative, care se realizează prin studiu independent.

Cursurile aferente disciplinelor teoretice, anunţurile, precum şi orarul cursurilor pot fi accesate pe platformă, pe baza parolei, comunicată doar cursanţilor.

Alături de syllabus-uri, studenţilor le sunt oferite casete video şi casete audio, CD şi CD-ROM cu exerciţii, exemple muzicale (dicteu, dirijat, audiţii etc.)

Sistemul se bazează pe sisteme complexe de evaluare predictivă, formativă şi sumativă şi utilizează metode adecvate pentru realizarea lor. La toate disciplinele se realizează evaluări continue precum şi probe practice şi teoretice, teme pentru acasă, investigaţia, teste scrise, care pot fi procurate şi de pe internet, completate şi trimise pe adresa de e-mail a Departamentului de Învăţământ la Distanţă al Academiei de Muzica „Gheorghe Dima” Cluj-Napoca, decid@amgd.ro.

– examinarea lucrărilor studenţilor elaborate pe parcursul pregătirii (proiecte, portofoliu, casete video sau audio cu înregistrări ale unor activităţi artistice sau a altor acţiuni muzical-educative);

– autoevaluări.

Formele de evaluare continuă reprezintă 30% din punctajul aferent evaluării finale; evaluare sumativă sub formă de examen (cu probă orală, scrisă sau practică, dupa caz); examen final al unei discipline care are o pondere de 70% diferită de la o disciplină la alta.

 

Servicii asigurate

Programul de Studii Universitare de licenţă prin Învăţământ la Distanţă este susţinut în organizarea cursurilor de infrastructura materială şi academică a facultăţilor, unităţile administrative ale Academiei de Muzică „Gheorghe Dima” şi de infrastructura materială şi administrativă a DIDFR.

Prin convenţie cu Academia de Muzică „Gheorghe Dima”, programul de Studii Universitare prin Învăţământ la Distanţă se desfăşoară în spaţiul clădirii Academiei de Muzică, cu preponderenţă în zilele de vineri, sâmbătă şi duminică.

 

Săli de curs

Discipline teoretice: sălile 36, 39, 69, 11 (dotate cu echipamente audio-video şi facilităţi proiecţii: ecran LCD 106 cm, amplificator technics, incinte acustice Sony, proiector video, retroproiector, CD player, Casetofon Panasonic); Sala Studio.

Discipline practice: instrumente: sălile 44, 24, 88, 89, 33, 55, 45, 58, 56, 34, Sala Studio / canto: sălile 16, 82, 83, 84, Sala Studio.