Facultatea Teoretică organizează concurs de admitere pentru următoarele specializări (curs de zi): 

Muzică (în limba română) (3ani) 

Muzică (în limba engleză) (3ani) 

Compoziţie muzicală (4 ani) 

Muzicologie (4 ani) 

Dirijat (4 ani) 


CALENDARUL CONCURSULUI DE ADMITERE 

Sesiunea I 

Înscrieri – 10-15 iulie 2023, Sala 36, et.2, , între orele 10-13

Concurs de admitere – 19-21 IULIE 2023

19 IULIE, ORA 9.00, STUDIOUL DE CONCERTE – PROBA 1: TEORIE ȘI DICTAT MUZICAL

20 IULIE, ORA 10.00, SALA 11 – PROBA 2: SOLFEGIU ȘI VOCALITATE

 21 IULIE – PROBA 3: APTITUDINI SPECIALIZĂRI

Sesiunea II – Număr de locuri / Informații

Înscrieri – 1-2 septembrie 2023

Concurs de admitere – 4-8 septembrie 2023


ACTE NECESARE

 • dosar plic
 • fişă-tip de înscriere – care se primește de la secretariatul facultății – completată și semnată de către candidat;
 • diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original; în cazul în care candidatul s-a înscris pentru concurs şi la o altă facultate, în locul diplomei de bacalaureat va anexa o copie legalizată a acesteia și copia legitimației de concurs de la prima facultate, care se autentifică după original de către secretariatul Facultății Teoretice;
 • foaia matricolă (în original);
 • certificat de naştere în fotocopie (xerox);
 • cartea de identitate în fotocopie (xerox);
 • adeverinţă medicală tip eliberată de medicul de familie (în original); pentru specializarea CANTO și adeverință de la medicul foniatru
 • patru fotografii ¾ cm;
 • pentru studenţii care se înscriu la a doua specializare/facultate: adeverinţă din care să rezulte calitatea de student şi diploma de bacalaureat în copie legalizată (originalul rămâne la prima facultate), sau diploma de licenţă, diploma echivalentă cu aceasta sau diploma de absolvire, însoțită de fotocopie (xerox);
 • certificat de căsătorie – dacă este cazul – în fotocopie (xerox);
 • chitanţa care să ateste plata taxei de admitere/dovada plată (în original) sau adeverința conform căreia se face dovada că unul dintre părinți este cadru didactic.
 • pentru absolvenți proveniți din sistemul de protecție socială – documente ce atestă proveniența acestora
 • pentru absolvenți de etnie rromă – documente ce atestă proveniența acestora