Facultatea Teoretică organizează concurs de admitere pentru următoarele programe de studii universitare de masterat: 

Artă muzicală

Artă muzicală / Musical Art (în limba engleză)

Compoziție – Muzicologie – Dirijat


NOU!!! Sesiune suplimentară de admitere 

Înscrierile se vor face în perioada 19-20 septembrie, între orele 10-12, fizic, la sediul instituției: Str. Ion I. C. Brătianu, nr. 25, sălile 23-22, etaj 1, corp A.

Concursul de admitere se va desfășura JOI, 21 septembrie, ora 10.00.

Număr de locuri / Informații

 

CALENDARUL CONCURSULUI DE ADMITERE 

Sesiunea I 

Înscrieri – 10-15 iulie 2023 

Concurs de admitere – 17-19 iulie 2023

Sesiunea II 

Înscrieri – 11-12 septembrie 2023 

Concurs de admitere – 13-15 septembrie 2023 

 

ACTE NECESARE

Înscrierea candidaţilor se face la secretariatele facultăţilor, pe baza unui dosar ce va cuprinde:
– fişa-tip de înscriere – care se primeşte de la secretariatele facultăţilor – completată şi semnată de către candidat;
– Curriculum profesional
– Proiect de intenţie
– Fişă de repertoriu. Fişa va cuprinde lucrările studiate în cei patru ani de studii universitare de licenţă şi va fi semnată de către profesorul de specialitate. Fişa nu se referă la lucrările prezentate în concurs. Acestea sunt menţionate în fişa-tip.
– diploma de licenţă sau diploma echivalentă cu aceasta, în original; în cazul în care candidatul s-a înscris pentru concurs şi la o altă facultate, în locul diplomei de licenţă va anexa o copie a acesteia şi copia legitimaţiei de concurs la prima facultate, care se autentifică după original de către secretariatul la care se face înscrierea;
– suplimentul de licenţă;
– carte de identitate în fotocopie (xerox);
– certificat de naştere în fotocopie (xerox);
– certificat de căsătorie în fotocopie (xerox), dacă este cazul.
– patru fotografii 3/4 color (tip buletin de identitate);
– chitanţa care să ateste plata taxei de admitere.
La înscriere candidaţii vor avea asupra lor un act de identitate (buletin, paşaport).