În atenția candidaților la concursul de admitere, studii universitare de licență – 2024

 


 •  Pregătiri pentru instrumente – 13 aprilie 2024

Conf.univ.dr. Melinda Beres (vioară) – mberes27@yahoo.com

Lect.univ.dr. Reman Zoltan (saxofon) – remanzoltan@yahoo.com
 
CDA Szabo Kinga (harpă) – katikinga@yahoo.com
 
Conf.univ.dr. Liliana Cadar Manoleasa (flaut) – lilicadar@yahoo.com
 
Conf.univ.dr. Gabriel Posdărescu (trompetă) – poztr@yahoo.com
 
Lect.univ.dr. Gyorgy Robert (contrabas) – gyorgyrobert2002@yahoo.de
 
CDA Rares Sangeorzan (fagot) – rares76@yahoo.com
 
Conf.univ.dr. Constantin Andrei (chitară) – constantinandrei13@yahoo.com
 

Conf.univ.dr. Mircea Neamț (trombon / tubă) – mirceaneamt@yahoo.com

Conf.univ.dr. Horvath Edit (pian) – horvathze@yahoo.com

Lect.univ.dr. Luca Pulbere (pian) – lucapulbereandrei@gmail.com

Lect.univ.dr. Mihai Diaconescu (pian) – mihai.diaconescu91@gmail.com

Prof.univ.dr.habil Erich Turk (orgă) – erichtuerk@gmail.com

Pregătiri pentru instrumente – 20 aprilie 2024

Prof.univ.dr. Daniel Goiți (pian) – danielrimonagoiti@yahoo.com

Conf.univ.dr. Silvia Sbarciu (pian) – silviasbarciu@gmail.com

Asist.univ.dr. Sabina Oprea (pian) – soprea_pianoblues@yahoo.com

Lect.univ.dr. Amalia Erdos (orgă) – amaliagoje@gmail.com

 

Pregătiri pentru instrumente – 18 mai 2024

Prof.univ.dr. Csiky Boldizsar (pian) – csikyb@yahoo.com

Conf.univ.dr. Barb Diana (pian) – dianadavabarb@gmail.com

Lect.univ.dr. Christophe Alvarez (pian) – christophe.alvarez@mail.mcgill.ca

Lect.univ.dr. Amalia Erdos (orgă) – amaliagoje@gmail.com

 

Candidații sunt rugați să contacteze cadrele didactice pe adresele de email pentru detalii.

 
 •  Pregătiri pentru probele de teorie-solfegiu-dictat din cadrul probelor de concurs de la ambele facultăți, după cum urmează.

Sâmbătă, 13 Aprilie, sala S8 (subsol corp B, pe stânga)

ora 10.00 – specializările Facultății Teoretice

ora 12.00 – specializările Facultății de Interpretare Muzicală

ora 12.00 – cursuri de pregătire de specialitate pentru Compoziție muzicală, Muzicologie, Dirijat

Sâmbătă, 20 Aprilie, sala S8 (subsol corp B, pe stânga)

ora 10.00 – specializările Facultății Teoretice

ora 12.00 – specializările Facultății de Interpretare Muzicală

Sâmbătă, 18 Mai, sala S8 (subsol corp B, pe stânga)

ora 10.00 – specializările Facultății Teoretice

ora 12.00 – specializările Facultății de Interpretare Muzicală

ora 12.00 – cursuri de pregătire de specialitate pentru Compoziție muzicală, Muzicologie, Dirijat


Facultatea de Interpretare Muzicală organizează concurs de admitere pentru următoarele programe de studii: 

A. Interpretare muzicală – instrumente (4 ani – curs de zi) 
B. Interpretare muzicală – canto (4 ani – curs de zi) 
C. Artele spectacolului muzical (regie teatru muzical) (4 ani – curs de zi) 
D. Artele spectacolului (coregrafie) (4 ani – curs de zi)


 ––  BROȘURA DE ADMITERE 2024 ––CALENDARUL CONCURSULUI DE ADMITERE 

Sesiunea I 
Înscrieri – 17 – 19 iulie 2024
Concurs de admitere – 22 – 26 iulie 2024
Sesiunea II 
Înscrieri – 2 – 3 septembrie 2024*
Concurs de admitere – 4 – 6 septembrie 2024

*Înscrierile se vor face pentru specializările FIM în lb. română conform numărului de locuri rămase după desfășurarea concursului de admitere din sesiunea I (iulie 2024), respectiv pentru specializările FIM în lb. engleză conform numărului de locuri primit de la minister.

 

 ACTE NECESARE

 • dosar plic
 • fişă-tip de înscriere – care se primește de la secretariatul facultății – completată și semnată de către candidat;
 • diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original; în cazul în care candidatul s-a înscris pentru concurs şi la o altă facultate, în locul diplomei de bacalaureat va anexa o copie legalizată a acesteia și copia legitimației de concurs de la prima facultate
 • foaia matricolă (în original);
 • certificat de naştere în fotocopie (xerox);
 • cartea de identitate în fotocopie (xerox);
 • adeverinţă medicală tip eliberată de medicul de familie (în original); pentru specializarea CANTO și adeverință de la medicul foniatru
 • patru fotografii ¾ cm;
 • pentru studenţii care se înscriu la a doua specializare/facultate: adeverinţă din care să rezulte calitatea de student şi diploma de bacalaureat în copie legalizată (originalul rămâne la prima facultate), sau diploma de licenţă, diploma echivalentă cu aceasta sau diploma de absolvire, însoțită de fotocopie (xerox);
 • certificat de căsătorie – dacă este cazul – în fotocopie (xerox);
 • chitanţa care să ateste plata taxei de admitere/dovada plată (în original) sau adeverința conform căreia se face dovada că unul dintre părinți este cadru didactic.
 • pentru absolvenți proveniți din sistemul de protecție socială – documente ce atestă proveniența acestora
 • pentru absolvenți de etnie rromă – documente ce atestă proveniența acestora