htpps://www.doctoratanmgd.ro


Regulamentul și procedurile de concurs pentru admiterea la studiile universitare de doctorat – sesiunea septembrie 2023 

Număr de locuri / Acte necesare


Calendarul concursului de admitere:

Înscrieri: 4-7 septembrie 2023

Concursul de admitere: 11, 12, 13 septembrie 2023

Formularele de înscriere si informații suplimentare se găsesc pe site-ul Școlii doctorale (doctoratanmgd.ro), link: https://www.doctoratanmgd.ro/institute.html#article01-38


*Tipologia studiilor universitare de doctorat 

din cadrul Şcolii doctorale „Sigismund Toduţă” a Academiei Naționale de Muzică „Gheorghe Dima” Cluj-Napoca

Domeniul: MUZICĂ (doctorat ştiinţific şi doctorat profesional)

Subdomenii: 

MUZICOLOGIE (doctorat ştiinţific). Direcţii de cercetare: istoriografie, teoria muzicii, stilistică muzicală, estetică muzicală, etnomuzicologie (folclor), pedagogie muzicală

STILISTICA CREAŢIEI MUZICALE (doctorat profesional). Direcţii de cercetare: compoziţie

STILISTICA INTERPRETĂRII MUZICALE (doctorat profesional). Direcţii de cercetare: interpretare instrumentală, interpretare vocală, dirijat

ARTELE SPECTACOLULUI MUZICAL (doctorat profesional). Direcţii de cercetare: regie de operă, regie coregrafică, pedagogie coregrafică, regie de teatru muzical