FORMAREA ŞI DEZVOLTAREA PROFESIONALĂ CONTINUĂ reprezintă o preocupare importantă în dezvoltarea personalităţii, ce se realizează prin activităţi educative desfăşurate de-a lungul vieţii (lifelong learning) cu scopul de a spori cunoştinţele, aptitudinile şi competenţele profesionale. Dezvoltarea unui cadru flexibil şi transparent de formare continuă, bazat pe competenţe, va permite persoanelor să dobândească competenţele necesare accesului pe piaţa muncii, dar şi actualizarea şi perfecţionarea competenţelor, prin formare ulterioară, pentru a răspunde exigenţelor specifice locului de muncă sau pentru a se recalifica într-un nou sector ocupaţional.

 

Academia Națională de Muzică “Gheorghe Dima” Cluj-Napoca organizează următoarele cursuri postuniversitare de perfecționare:

MANAGEMENT ARTISTIC

MEDIERE MUZICALĂ

INFORMATICĂ MUZICALĂ

 

Dosarele de înscriere se pot depune pe tot parcursul anului universitar. Pentru detalii, e-mail ioana.badiu@amgd.ro.