Concurs public pentru ocupare postului de director al CSUD

     Anunț concurs

     REGULAMENT ȘI METODOLOGIE privind alegerea membrilor Consiliului pentru studii universitare de doctorat (CSUD), organizarea concursului public pentru ocuparea funcției de director al Consiliului pentru studii universitare de doctorat (CSUD)

     Lista documentelor pentru dosarul de concurs

 

Alegeri director de departament – Facultatea Teoretică, departamentul de MUZICOLOGIE

     Calendar concurs

     Regulamentul pentru alegerea membrilor structurilor și funcțiilor de conducere


Alegeri decan Facultatea Teoretică

     Anunț concurs

     Calendar concurs

     Metodologie concurs 

     Proces verbal

Candidat: Lucian Ghișa – Curriculum vitae / Declarația de intenție / Declarația pe propria răspundere / Lista lucrărilor științifice / Proiect managerial 

 

Calendarul alegerilor structurilor și funcțiilor de conducere (2024)

Alegeri – 17.01.2024

HOTĂRÂREA SENATULUI nr. 3 din 12 ianuarie 2024

BULETIN DE VOT – Alegerea membrilor CONSILIULUI FACULTĂŢII DE INTERPRETARE MUZICALĂ

BULETIN DE VOT – Alegerea membrilor CONSILIULUI FACULTĂŢII TEORETICE

BULETIN DE VOT – Alegerea membrilor SENATULUI

cAtENDARUt
AtEGERttOR
STRUCTURTLOR
gt
FUNCTilTOR
DE
CONDUCERE
(202