Calendarul alegerilor structurilor și funcțiilor de conducere (2024)

Alegeri – 17.01.2024

HOTĂRÂREA SENATULUI nr. 3 din 12 ianuarie 2024

BULETIN DE VOT – Alegerea membrilor CONSILIULUI FACULTĂŢII DE INTERPRETARE MUZICALĂ

BULETIN DE VOT – Alegerea membrilor CONSILIULUI FACULTĂŢII TEORETICE

BULETIN DE VOT – Alegerea membrilor SENATULUIcAtENDARUt
AtEGERttOR
STRUCTURTLOR
gt
FUNCTilTOR
DE
CONDUCERE
(202